Zagrajmy!

W codziennej działalności, przedsiębiorcy i pracownicy sfery biznesu napotykają ostrą konkurencję i ciągle walczą o to, aby najlepiej odpowiadać na potrzeby swoich klientów. Te zasady przyświecały partnerom BGame w procesie tworzenia gry z zakresu zarządzania strategicznego dla firm, a dokładniej dla ich pracowników, która symuluje sposoby skutecznego zarządzania firmą na konkurencyjnym rynku, zapewniając jednocześnie skuteczną i odpowiednią naukę.

Z obietnicą dostarczenia bogatego doświadczenia w przedsiębiorczym otoczeniu, BGame opiera się na scenariuszach biznesowych (zbudowanych na przypadkach realnie istniejących firm), które mają doprowadzić graczy do osiągnięcia ich celów biznesowych (np. najwyższy dochód, czy też najwyższy udział w rynku) oraz doświadczenia konsekwencji podjęcia konkretnych działań w środowisku wolnym od ryzyka. Ponadto, gracze mogą podejmować decyzje a poprzez eksperymentowanie aktywnie uczyć się i ćwiczyć właściwy sposób działania, jednocześnie będąc mocno zaangażowanym w działania praktyczne oraz procesy myślowe, które w łatwy sposób można przenieść ze środowiska symulowanego do rzeczywistego. Dzięki grom, takim jak BGame, firmy mogą bardzo szybko dostrzec i zrozumieć związek pomiędzy doświadczeniem edukacyjnym i pracą w realnym życiu.

Na co czekasz?

ZAGRAJ!