O projekcie

Czym jest BGame?

BGame: Innowacyjne gry z zakresu zarządzania strategicznego, jako metodyka nauczania przedsiębiorczości i edukacji biznesowej” jest europejską inicjatywą wspartą przez Komisję Europejską z funduszy wspólnotowych (Erasmus+), której celem jest stworzenie wirtualnej gry dla małych i średnich przedsiębiorstw, rozwijającej umiejętności zarządzania strategicznego pracowników i menedżerów oraz poszerzenia możliwości uczenia się przez osoby dorosłe, w kontekście przedsiębiorczości.

Wirtualna Gra zapewni graczom możliwość wyboru pomiędzy 8 różnymi scenariuszami biznesowymi (np. fabryka zup, czy firmy odzieżowej) i otwarcia nowych punktów sprzedażowych w innych lokalizacjach (mogą być krajowe – różne miasta, lub międzynarodowe). Oczywistym celem gry jest, w zależności od typu firmy, zwiększenie zysków, bądź posiadanie największego udziału w rynku, ostatecznie dąży się więc aby być najlepszym na rynku!
Ta wirtualna gra, alb bGame jak ją nazywamy, zostanie jest uzupełniona uzupełniona zestawem zasobów edukacyjnych, które dostarczą graczom dalszych informacji w zakresie poruszanych w grze obszarów decyzyjnych. Aby grać, gracze muszą podejmować decyzje w zakresie wielu obszarów, takich jak wybór zagranicznego rynku, marketing i reklama, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse itp., a te zasoby edukacyjne odnoszą się dokładnie do tych obszarów. W ten sposób gracz uczy się w środowisku gry.

Dlaczego?

„Musimy dostarczyć naukę ludziom, a nie ludzi nauce.” – Elliot Masie
Wirtualne gry czy symulacje biznesowe zostały stworzone w celu poprawy znajomości biznesu i specyficznych umiejętności biznesowych, co z kolei prowadzić ma do bardziej wydajnych i skutecznych organizacji. Każdy pracownik, chcąc być bardziej wydajny, musi zrozumieć jak działa firma, co prowadzi ją do sukcesu i, co najważniejsze, co musi wnieść do firmy aby zapewnić skuteczność i wydajność jej działania.
Wirtualna gra, albo symulacja (oparta na scenariuszach realnych firm), taka jak BGame jest jednym z najbardziej efektywnych procesów uczenia się. Doświadczenie rozwija inteligencję biznesową uczestników gry, pomagając im zrozumieć i określić zakres ich rzeczywistego, codziennego zaangażowania, w firmę jak również ważność ich decyzji i postaw. Poprzez te gry, gracze uczą się podejmować lepsze decyzje dla organizacji i rozwijać relacje – dzięki którym pracownicy będą bardziej wydajni, zmotywowani i kompetentni.

Jak?

BGame prezentuje osiem różnych scenariuszy, wszystkie operujące w przedsiębiorstwach produkcyjnych, spośród których gracze mogą wybierać. Te scenariusze są zbudowane na kanwie realnie istniejących firm, stąd pojawiające się w nich wyzwania także są realne. BGame oferuje graczom bezpieczne środowisko, w którym gracze mogą podejmować decyzje, doświadczając wyzwań, których przezwyciężenie przywróci firmę na ścieżkę wzrostu. Na tym etapie partnerzy BGame finalizują wersję beta gry, która wkrótce zostanie uruchomiona. Następnie, zapraszamy Ciebie zapraszamy Was, wszystkich managerów MŚP, przedstawicieli handlowych, trenerów i przedsiębiorców do testowania gry i przekazania nam informacji zwrotnej w celu dalszych ulepszeń gry. Pamiętaj, że bGame jest częścią inicjatywy europejskiej i jest bezpłatna. Czekamy na Twój kontakt!